Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023
Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023

Giới Thiệu

AZ Vay Tiền là website so sánh, đánh giá các sản phẩm vay tiền online, vay tín chấp, vay thế chấp của các ngân hàng tại Việt Nam, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được sản phẩm vay phù hợp với nhu cầu của mình thông qua các tiêu chí:

  • Lãi suất
  • Hạn mức
  • Thời gian vay
  • Điều kiện
  • Thủ tục
  • Phí trả nợ trước hạn
  • Phí trả chậm
  • Cách tính lãi suất

Chúng tôi hoàn toàn không phải là ngân hàng hay công ty tài chính mà chỉ là website so sánh, gợi ý khách hàng sử dụng các sản phẩm vay tốt nhất trên thị trường. Thông tin về sản phẩm được tổng hợp có chọn lọc từ website các ngân hàng hoặc các tổ chức có thẩm quyền.